עברית  |  English  |  Česky  |  

To join the mailing list enter your e-mail address:
 
The clompletion of this site
was made possible with the
help of the Conference on
Jewish Material Claims
against Germany - 1999

 
קונצרט הסיום של סמינר היסטוריה, מוזיקה וזכרון 2014 נערך באקדמיה למחול ומוזיקה בירושלים.

 

 
Share